Triết lý Saoanh

03/10/2019

Triết lý Saoanh

Với logo là hình ngôi sao năm cánh mang ý nghĩa của sự Vĩnh Cửu, năm cánh của ngôi sao thể hiện 5 triết lý kinh doanh của Saoanh là:

- Lắng nghe,

- Thấu hiểu,

- Chia sẻ,

- Tận tâm,

- Phụng sự.

Đối tác