Sứ mệnh Saoanh

09/08/2018

        Nâng cao nhận thức của mọi người thông qua kinh doanh - đây là sứ mệnh cũng như là mong muốn của Saoanh mang lại cho mọi người, cho xã hội. Thông qua những hành trình du lịch khám phá đầy ý nghĩa và vui vẻ, Saoanh muốn nhắn gửi tới mọi người những thông điệp, những giá trị của cuộc sống, cùng mọi người xây dựng một cuôc sống, một xã hội văn minh, hạnh phúc.

Đối tác